Back

NighT CAmE TO US

fuLl mOoN rISiNG

eyes aMoNG uS

BlOoDsHeD TIthINg

CACophonouS eChOeS, sWells

FloUrIShing bRusH, dAnk

phLEBOTInuM aurORaL, StaReS

rAVenOus COld, wAke

staLK, SNAre, yETI

rIp, TeAr, yETi

sTAlkeD, enSNArEd, YEti

MIGHtY, STreNGTh, YETi